Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Vicinor Oy
Y-tunnus: 2770037-3
Osoite: Ruosilantie 14
Postinumero: 00390
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 040 842 3133
Sähköpostiosoite: jari.norvio@vicinor.fi

 

Tietosuojavastaava

Nimi: Toimitusjohtaja Jari Norvio
Puhelinnumero: 040 842 3133
Sähköpostiosoite: jari.norvio@vicinor.fi

 

Rekisterin nimi

Vicinorin suoramarkkinointirekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Vicinorin suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
  • Kieli
  • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista- ja kielloista
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Yrityksen toimiala
  • Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.